Kontakt

Saradnja lokalnih zajednica iz BiH

48 lokalnih zajednica iz BiH potpisalo je Memorandum o evropskom partnerstvu i na taj način postale partner i član Evropskog pokreta u BiH.

Kontaktirajte nas!

Evropski pokret u BiH
URED U ZENICI
Fra Ivana Jukića broj 1, 72 000 Zenica
URED U ZAVIDOVIĆIMA
Zlatnih ljiljana bb, 72 220 Zavidovići
Mob: (061-451-386); (066-248-828); (063-255-510)
Email: epubih@gmail.com
Garic .