Dan Evrope

09.05. 2019. / Dan Evrope u Bosni i Hercegovini

Program obilježavanja Dana Evrope u BiH - Sarajevo 2017

Svečana akademija

Poslovni forum

Svečana akademija

Evropski pokret u BiH
Zlatnih ljiljana bb, 72 220 Zavidovići Mob: (061-451-386) (066-248-828) (063-255-510) Email: epubih@gmail.com
danevropebih.com

Oficijelna prezentacija

0
Lokalnih zajednica
0
Godina djelovanja
0
Poslovnih partnera
Garic .